Winkelwagen1
Sluiten

Campagne Juni Chipmaand

Het LICG voert, in samenwerking met diverse partijen, al jaren campagne om het chippen, registreren en controleren van met name honden en katten te stimuleren. Sinds 1 april 2013 geldt voor honden een verplichte identificatie en registratie. Vanaf 1 november 2021 is de wet- en regelgeving uitgebreid. Pups moeten verplicht binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en voorzien worden van een EU-dierenpaspoort. Binnen een week na het chippen van de pups moet de fokker de pups geregistreerd hebben via een van de aangewezen portalen. De fokker krijgt dan een registratiebewijs. Pups mogen pas verkocht worden als ze gechipt zijn, een EU-dierenpaspoort hebben en geregistreerd op naam van de fokker.

Honden die vanuit het buitenland geïmporteerd worden, moeten binnen 2 weken in Nederland geregistreerd moeten worden. Deze eerste registratie moet verplicht gedaan worden door een dierenarts.

Bij iedere overdracht van een hond naar een nieuwe eigenaar gelden vanaf 1 november 2021 de volgende regels: de hond mag pas overgedragen worden als hij gechipt is, geregistreerd op naam van de houder én een EU-dierenpaspoort heeft. De vorige houder meldt het dier binnen 2 weken af bij het portaal waar de hond geregistreerd stond. De nieuwe houder meldt de hond binnen 2 weken aan bij een portaal naar keuze om de hond op zijn naam te registreren. Alle ter zake doende gebeurtenissen gedurende het leven van de hond (verandering contactgegevens houder, overlijden hond) worden steeds binnen 2 weken doorgegeven via een portaal.

Hoewel identificatie en registratie alleen voor honden verplicht is, wijst het LICG erop dat dit ook voor andere diersoorten, zoals katten en konijnen enorm belangrijk is. Het chippen en registreren heeft veel voordelen. Zo kan het aantal vermiste dieren en zwerfdieren teruggebracht worden. Eigenaren die juist geregistreerd staan kunnen snel getraceerd worden. Dit is met name bij katten belangrijk, omdat er veel katten zwerven en/of in de opvang komen.

U kunt op deze website uitgebreide informatie vinden over de verplichte identificatie en registratie (I&R) voor honden. Zo kunt u uw klanten en relaties de juiste informatie meegeven. Wellicht heeft u zelf ook nog vragen waar u graag een antwoord op zou willen weten.

Tevens kunt u zich hier ieder jaar aanmelden voor de Juni Chipmaand. Mede dankzij alle enthousiaste deelnemers van de afgelopen jaren, zijn er steeds meer gechipte dieren. En dat is natuurlijk alleen maar een stimulans om hier mee door te gaan. Dierenartspraktijken en asielen die vorige jaren al hebben meegedaan: hartelijk dank en meld u vooral weer aan voor acties. De slagzin van de campagne is: “Chip je dier! En zorg voor een goede registratie.” Door mee te doen aan de Juni Chipmaand kunt u bij allerlei nieuwe potentiële klanten en relaties onder de aandacht komen.