Winkelwagen1
Sluiten

Campagne Rashondengids

De LICG rashondengids is een online informatiecentrum waar aankomende hondenbezitters en professionals als fokkers alle informatie kunnen vinden over het karakter, het gedrag, de gezondheid en de erfelijke aandoeningen van rashonden. Hiermee willen we bereiken dat mensen die een (ras)hond willen aanschaffen zich zorgvuldiger oriënteren en beter in staat is een kritische beoordeling te maken of men een hond van dit ras wil aanschaffen.

Doelstellingen en effecten

Doelstelling is dat consumenten betrouwbare informatie kunnen opzoeken over de eigenschappen en de gezondheid van verschillende rashonden zodat men hier rekening mee kan houden bij aanschaf. Dit geldt zowel voor rashonden met stamboom als rashonden zonder stamboom.

Het uiteindelijke resultaat is dat kritische consumenten invloed hebben op de kwaliteit van het aanbod van honden. Daardoor zullen fokkers gestimuleerd worden nog meer aandacht te schenken aan het voorkomen van erfelijke aandoeningen. De koper wordt zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid bij het streven naar de aankoop van een gezonde hond.

Planning

Het invullen van de rashondengids gebeurt in fases. In eerste instantie is een inschatting van aandoeningen per ras gemaakt op basis van literatuuronderzoek, een analyse van het patiëntenbestand van de Universiteitskliniek Gezelschapsdieren en interviews met diverse specialisten. Deze informatie is nu voor 38 rassen beschikbaar.

Zodra er voldoende kwantitatieve gegevens vanuit de dierenartsenpraktijken beschikbaar komen, zal de informatie daarmee aangevuld worden. De gegevens worden via een geautomatiseerd systeem verzameld door de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Het LICG zal periodiek een update ontvangen die ze verwerkt en op de website publiceert.

Medewerking fokkers en rasverenigingen

Vele rasverenigingen hebben meegewerkt aan het onderzoek bij de totstandkoming van deze gids. Maar het LICG wil graag dat iedereen die werkzaam is in de hondenbranche een actieve bijdrage levert  aan de voorlichting van de consument. Wij willen elke professional dan ook graag vragen mee te werken aan de communicatie over de rashondengids. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een tekst met link of een banner op de eigen website. Hieronder vindt u allerlei middelen om een bijdrage in de voorlichting te kunnen leveren.