Winkelwagen1
Sluiten

Verplichte I&R honden

Sinds 1 april 2013 geldt er een chip- en registratieverplichting voor alle pups die vanaf dat moment geboren worden of voor honden die vanaf dat moment ingevoerd worden uit het buitenland. Het doel daarvan is om het dierenwelzijn te verbeteren en misstanden in de dierfokkerij en -handel aan te pakken. Bij illegale handel en fokkerij wordt nationale of Europese regelgeving overtreden. Dat kan gebeuren bij de import van buitenlandse honden: vervoer van de honden vindt plaats onder slechte omstandigheden en honden worden zonder juiste vaccinatie of zonder herkenbare herkomst verhandeld. Dit kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid (denk bijvoorbeeld aan hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat). Ook vindt illegale bedrijfsmatige hondenfokkerij plaats waarbij de fokker zich niet aan de regels houdt die voor bedrijfsmatige fokkers gelden.

Ook is er fokkerij en handel waarbij het welzijn van honden onder druk staat, maar waarbij niet direct bestaande regelgeving wordt overtreden. Dat gebeurt vaak omdat men de kosten zo laag mogelijk wil houden en zoveel mogelijk winst te maken. Dit is slecht voor het welzijn en de gezondheid van de honden. Fokkerij en handel die onder die omstandigheden plaatsvindt, wordt ook wel malafide fokkerij of handel genoemd. Daaronder vallen bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medische zorg, waardoor vaker gezondheidsproblemen optreden. Een ander voorbeeld is het onvoldoende aandacht besteden aan de socialisatie van een hond, waardoor gedragsproblemen kunnen optreden.

Uitbreiding regels per 1 november 2021

Sinds 1 november 2021 is de wet- en regelgeving uitgebreid. Pups die vanaf dan geboren worden moeten verplicht binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en een EU-dierenpaspoort krijgen. Om dit te kunnen regelen, moet een fokker een UBN aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een UBN is altijd nodig, dus ook wanneer het een particulier is met een eenmalig nestje.

De dierenarts of chipper registreert de aangebrachte chips samen met het UBN van de fokker via een portaal in de database van RVO. Binnen een week na het chippen van de pups moet de fokker de registratie van de pups voltooien door een geboortemelding via een portaal (databank) te doen. Hij krijgt dan een registratiebewijs. Pups mogen pas verkocht worden als ze gechipt zijn, een EU-dierenpaspoort hebben en geregistreerd zijn op naam van de fokker.

Honden die vanuit het buitenland geïmporteerd worden, zijn al gechipt en hebben vaak al een EU-dierenpaspoort. Voor deze honden geldt dat zij binnen 2 weken in Nederland geregistreerd moeten worden. Deze eerste registratie moet verplicht gedaan worden door een dierenarts. Als het een hond uit een derde land is, geeft de dierenarts ook een EU-dierenpaspoort uit.

Bij iedere overdracht van een hond naar een nieuwe eigenaar gelden vervolgens dezelfde regels: de hond mag pas overgedragen worden als hij gechipt is, geregistreerd is op naam van de houder én een EU-dierenpaspoort heeft. De vorige houder meldt het dier binnen 2 weken af bij het portaal waar de hond geregistreerd stond. De nieuwe houder meldt de hond binnen 2 weken aan bij een portaal naar keuze om het dier weer op zijn naam te registreren. Alle belangrijke gebeurtenissen tijdens het leven van de hond (verandering in adresgegevens van de houder, overlijden  van de hond) worden doorgegeven via het portaal.

Meer lezen over de verplichte I&R voor honden? Kijk dan onder Kennis en educatie -  kennisdocumenten LICG