Winkelwagen1
Sluiten

Sector overheid

Er zijn verschillende ministeries betrokken bij het houden van gezelschapsdieren. De belangrijkste is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Daarnaast heeft ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokkenheid als het gaat om dierziekten die bedreigend zijn voor mensen. Tenslotte is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor het (dieren)onderwijs op basisscholen, HBO en universiteiten. Daarnaast is er de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit waaronder de Algemene Inspectiedienst valt.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Daarnaast heeft ook diergezondheid en dierenwelzijn de aandacht van dit Ministerie. Natuurlijk is de eigenaar van een dier primair verantwoordelijk voor de zorg voor zijn dieren, maar de overheid stelt wel regels aan de omgang met dieren. Zo is wettelijk vastgelegd dat je dieren niet mag mishandelen en dat je ze ook de benodigde zorg niet mag onthouden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vormen sinds 2012 één organisatie: de NVWA. De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft als taak om het beleid van de overheid uit te voeren op het gebied van ondernemen. RVO werkt daarbij in opdracht van Rijksoverheid, EU, gemeenten en provincies. RVO is onder andere betrokken bij zaken die te maken hebben met bedrijfsmatig houden en fokken van huisdieren, CITES wetgeving, identificatie en registratie van dieren (waaronder honden) en met de opvolging van handhaving door de NVWA en LID. Op de website van RVO is veel informatie te vinden over deze en andere diergerelateerde onderwerpen.