Winkelwagen1
Sluiten

Verplichte I&R voor honden

Per 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting voor honden ingevoerd. Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt (door geboorte of import), moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen portalen (databanken). Deze verplichting begint al bij de fokker en/of handelaar die een pup wil verkopen of de persoon of organisatie die een hond uit het buitenland haalt.

Vanaf 1 november 2021 gelden aanvullende regels. De Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In de nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Vanaf 1 november gelden de volgende regels:

 • Fokkers en importeurs registreren zichzelf bij RVO. Zij krijgen dan een UBN. Dit is ook nodig als iemand eenmalig een nestje fokt of eenmalig een hond uit het buitenland meeneemt.
 • Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden én een EU-dierenpaspoort hebben. Het plaatsen van een chip kan gedaan worden door een dierenarts of een beroepsmatige chipper. De uitgifte van het dierenpaspoort mag uitsluitend gedaan worden door een dierenarts.
 • Een dierenarts of chipper registreert het chipnummer van de hond binnen 2 werkdagen bij een aangewezen portaal. Hiervoor is het UBN van de houder nodig. De dierenarts registreert het paspoort bij een aangewezen portaal.
 • De fokker registreert de geboorte van de pup(s) bij een aangewezen portaal. Dit doet hij/zij ook met het chipnummer van de moeder.
 • Een importeur laat de eerste registratie van de hond door een dierenarts doen. Hij mag dit niet zelf doen! Deze registratie moet binnen 2 weken na aankomst in Nederland gebeuren. De dierenarts registreert de import, chip en het paspoort bij een portaal. Komt de hond uit een derde land en heeft hij geen EU-dierenpaspoort? Dan geeft de dierenarts een EU-dierenpaspoort voor de hond af.

Iedere hond moet bij overdracht naar een nieuwe eigenaar een EU-dierenpaspoort hebben. Dit geldt dus ook voor oudere honden.

Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft. Als de hond komt te overlijden, of als hij definitief als vermist wordt beschouwd, moet de registratie binnen 14 dagen beëindigd worden. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Wat betekent deze verplichting voor u als professional?

In het kennisdocument "verplichte identificatie en registratie voor honden" vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp. Deze informatie is onder andere interessant voor:

 • fokkers
 • handelaren
 • dierenartsen
 • chippers
 • asielmedewerkers
 • organisaties die honden uit het buitenland importeren

Voor dierenartsen

In het document ‘Uitleg I&R hond voor dierenartsen’ kunnen dierenartsen informatie vinden die voor hen relevant is. Dit document is samengesteld door LNV en RVO.

Relevante wet- en regelgeving

De hieronder weergegeven wet- en regelgeving gaat over de chipverplichting voor honden: