Winkelwagen1
Sluiten

Sector dierenwelzijn

Veel problemen op het gebied van dierenwelzijn ontstaan door gebrek aan kennis bij huisdierenbezitters. Er zijn een aantal organisaties in Nederland actief op het gebied van kennisverspreiding en voorlichting op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast zijn er diverse dierenbeschermingsorganisaties die opkomen voor de belangen van dieren en actie voeren om misstanden onder de aandacht te brengen. Hieronder vindt u enkele bekende organisaties.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Belangrijke pijlers zijn dierennoodhulp en inspectiewerk. Zo biedt de Dierenbescherming via de asielen jaarlijks onderdak aan duizenden dakloze dieren en ziet de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming toe op naleving van de wet op het gebied van dierenwelzijn.

Dierenwelzijnsweb

Met resultaten van onderzoek, actueel nieuws, een koppeling naar de bibliotheek van Wageningen UR, beeldmateriaal, de visie van bedrijfsleven en inbreng van onderwijspartners geeft de portal Dierenwelzijnsweb een brede en betrouwbare kijk op dierenwelzijn. De redactie van DierenWelzijnsWeb waarborgt de kwaliteit van het aangeboden materiaal en rubriceert de content op diercategorie, thema en onderwijsniveau. Het Dierenwelzijnsweb is een initiatief van het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn (voorheen Welzijn van Dieren). Het lectoraat is ingebed in de dieropleidingen van Hogeschool Van Hall Larenstein en wil met praktijkgericht onderzoek beter inzicht krijgen in de complexe wisselwerking tussen het dier en zijn omgeving. 

Hondenbescherming

De Hondenbescherming (officieel Koninklijke Hondenbescherming, voorheen 'Hondenbond') stelt zich tot doel het welzijn van honden in Nederland te vergroten en passend, verantwoord hondenbezit te promoten, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven rijker wordt. Zij voert hiertoe een aantal activiteiten en projecten uit, zoals de opvang van oudere honden en het geven van voorlichting aan hondenbezitters.

Raad voor Dierenaangelegenheden

Het dier is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Als gezelschapsdier, hobbydier of productiedier: iedere Nederlander krijgt dagelijks op een of andere manier met dieren te maken. Het feit dat wij dieren houden brengt ook bepaalde zorgen en verplichtingen met zich mee. De Raad voor Dierenaangelegenheden ondersteunt de beleidsvorming daarover door zich - onafhankelijk en deskundig - uit te spreken over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.

Sophia Vereeniging

De Sophia Vereeniging (officieel Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren) bestaat al sinds 1867. Zij bestrijdt dierenleed preventief door voorlichting te geven over het natuurlijke gedrag, de aanschaf, de opvoeding en de verzorging van huisdieren. Met politieke lobby zet de Sophia-Vereeniging zich in voor beschermende wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop.