Winkelwagen1
Sluiten

Onderzoek: huisdieren in zorginstellingen voor ouderen

In 2012 gaven 1536 van de 2042 verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland aan huisdieren van bewoners toe te laten. Echter, de beslissing om te verhuizen naar een zorginstelling voor ouderen is vaak gebaseerd op de toenemende behoefte aan hulp bij hun dagelijks onderhoud. Vandaar dat de vraag kan worden gesteld of en voor hoe lang deze ouderen nog in staat zijn voldoende zorg aan hun huisdier te verlenen. Deze vraag was aanleiding voor een onderzoek naar het beleid voor het houden van huisdieren door bewoners in zorginstellingen voor ouderen, uitgevoerd voor het LICG in 2012 door Tessa Bosman als stage binnen haar studie Dierwetenschappen.

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het beleid voor het toestaan, houden en afstaan van huisdieren, de manier die gebruikt wordt om de zorg voor het dier te monitoren en de leefomstandigheden van de dieren, in de Nederlandse zorginstellingen voor ouderen.

Op het moment van onderzoek bestond er weinig algemene informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van het houden van een huisdier in dit soort instellingen. Een overzicht van deze informatie kan:

  1. Instellingen helpen bij beleidsmatige keuzes omtrent het houden van huisdieren in hun instelling.
  2. Gebruikt worden om voorlichting te geven aan ouderen die hun dier zouden willen meenemen naar een zorginstelling.
  3. Een inzicht geven in de mogelijkheden, knelpunten en dierenwelzijnsaspecten die hierbij spelen.

Hier vindt u de Nederlandse samenvatting van het onderzoek en het volledige Engelstalige onderzoeksrapport.