Winkelwagen1
Sluiten

Belang van goede registratie

Er gaat helaas veel mis bij de registratie van gechipte dieren. Zonder een juiste registratie is het chippen echter zinloos!

Er zijn nog steeds veel mensen die denken dat de chip zelf al hun gegevens bevat en dat zij na het laten chippen van hun dier klaar zijn. Of hun dier wordt eenmalig wel aangemeld bij een portaal / databank, maar daarna wordt het up-to-date houden van de gegevens vergeten.

Een taak voor u als dierenarts

Als dierenarts kunt u op verschillende manieren helpen de registratie van dieren onder de aandacht te brengen. Dit begint al wanneer een fokker zijn of haar nestje komt langsbrengen voor vaccinaties. Bij pups is het vanaf 1 november 2021 verplicht dat de pups gechipt worden door een dierenarts of geregistreerde chipper en dat deze ook de eerste aanmelding van de chip via één van de aangewezen portalen doet. Hiervoor is een UBN van de fokker nodig. De fokker moet daarna binnen een week nog een geboortemelding doen om de registratie compleet te maken. Het is aan te bevelen om de fokker hier actief op te wijzen en uit te leggen dat hij een UBN moet aanvragen bij RVO.

Een geïmporteerde hond moet binnen twee weken via één van de aangewezen portalen geregistreerd worden op naam van de importeur. Dit moet vanaf 1 november 2021 altijd gedaan worden door een dierenarts en daarvoor is een UBN van de importeur nodig. Dit kan worden aangevraagd bij RVO, dus wijs uw klant daarop.

Een (nieuwe) eigenaar van een dier is niet altijd bekend met de voordelen van chippen en een juiste registratie. Ook is nog niet iedereen bekend met de verplichting hiertoe bij honden. Ook nu is het vaccinatiemoment een goed moment om dit onderwerp even aan te snijden.

Bij gechipte dieren is het belangrijk om te controleren of de chip goed uit te lezen is, deze gegevens op de patiëntenkaart over te nemen en na te vragen of er nog wijzigingen in adres- of telefoongegevens zijn geweest. Als mensen niet zeker weten of en waar hun dier geregistreerd staat, kunt u dit op www.chipnummer.nl zelf controleren. Een extra stukje service naar uw klanten toe.

Er zijn dierenartsenpraktijken die de registratie voor hun klanten regelen. Zij bieden hiermee een ‘totaalpakket’ aan, waardoor de klant niet zelf thuis nog de registratie hoeft te regelen. Voor honden is het belangrijk dat dan gebruik gemaakt moet worden van één van de door de Overheid aangewezen portalen.