Winkelwagen1
Sluiten

Sector onderwijs en onderzoek

Er wordt in Nederland veel gedaan aan onderwijs en onderzoek op het gebied van gezelschapsdieren. Niet verwonderlijk want huisdieren spelen een steeds belangrijkere rol binnen het gezin en in de Nederlandse samenleving. Er zijn inmiddels ruim 30 miljoen huisdieren en 56% van de gezinnen heeft er één of meer. De totale waarde van de sector bedraagt ten minste € 2 miljard. Zowel op MBO, HBO en universitair niveau, van dierenverzorging tot diergeneeskunde wordt onderwijs gegeven en vindt onderzoek plaats.

Aeres Groep

De Aeres Groep is een brede onderwijsorganisatie die aan ruim 8.500 leerlingen en studenten vmbo, mbo en hbo opleidingen verzorgt op het volledige terrein van de groene (onderwijs)sector. Jaarlijks volgen nog vele duizenden volwassenen een training of cursus.

De Aeres Groep is in 2004 ontstaan na een bestuurlijke fusie tussen het AOC Groenhorst College (inclusief Groenhorst College Praktijk Onderwijs) en de CAH Dronten (Christelijke Agrarische Hogeschool). Op 1 januari 2006 voegt Stoas Hogeschool zich bij de Aeres Groep. Sinds september 2009 maakt ook PTC+ deel uit van de groep.

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat de faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Dit betreft enerzijds de gezondheid en het welzijn van diverse diergroepen, en anderzijds de specifieke volksgezondheidaspecten zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top 5 van veterinaire instituten.

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is een opleidings- en expertisecentrum in Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving met twee locaties: Den Bosch (met o.a. de hbo opleiding Dier- en veehouderij) en Venlo. De HAS richt zich op drie kernactiviteiten: onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling. 

Raad voor Dierenaangelegenheden

Het dier is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Als gezelschapsdier, hobbydier of productiedier: iedere Nederlander krijgt dagelijks op een of andere manier met dieren te maken. Het feit dat wij dieren houden brengt ook bepaalde zorgen en verplichtingen met zich mee. De Raad voor Dierenaangelegenheden ondersteunt de beleidsvorming daarover door zich - onafhankelijk en deskundig - uit te spreken over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.

Van Hall Larenstein 

Van Hall Larenstein - University of Applied Sciences verzorgt reguliere hbo-opleidingen, maar ook masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en cursussen voor zowel regionale, nationale als internationale studenten. Door de koppeling tussen onderwijs, toegepast onderzoek en het werkveld kunnen onderzoeksresultaten worden gebruikt in het onderwijs en kunnen studenten competenties verwerven die voldoen aan de eisen van het werkveld. De nadruk ligt op praktijkgericht onderzoek wat oplossingen levert voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. 

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en Wageningen University en in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald.