Winkelwagen1
Sluiten

Instanties

Er zijn in Nederland allerlei instanties die zich bezig houden met huisdieren en hun welzijn. Ze zijn verspreid over verschillende sectoren, afhankelijk van hun gezichtspunt en interessegebied. Een aantal van deze instanties wordt hier nader toegelicht.

Sector overheid

Sector onderwijs en onderzoek

Sector dierenwelzijn

Beroeps- en belangengroepen