Winkelwagen1
Sluiten

08-05-2024 Kattencastratie project voor minima

08-05-2024

Op initiatief van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn willen samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties en dierenartsen een landelijk project ontwikkelen voor het gratis uitvoeren van castraties en sterilisaties van katten bij minima huishoudens die zijn aangesloten bij de voedselbank, onder bewind staan of leven onder of op bijstandsniveau.

In samenspel met de gemeente Almere wordt vanaf 24 april 2024 een kattencastratie project gestart. Eerder in 2023 is een succesvol pilotproject in Groningen afgerond. Met dit unieke project wil het projectteam het project verder gefaseerd uitrollen naar andere gemeenten in Nederland. De gemeente Almere is de tweede gemeente die deelneemt aan het kattencastratie project. Gemeenten in Nederland kunnen zich via de website kattencastratie.nl aanmelden om ook deel te nemen aan dit initiatief. Het projectteam neemt dan met u contact op. Ook katteneigenaren kunnen zich, onder specifieke voorwaarden, via de website inschrijven.

Een fors percentage van de minima huishoudens heeft katten die niet zijn gecastreerd of gesteriliseerd. Het geld om de dieren te laten behandelen is gewoonweg niet aanwezig, maar de aanwas van nestjes kittens en zwerfkatten, alsook het aantal katten in de opvang, neemt zorgwekkend toe.

Door te helpen aan de voordeur kan worden voorkomen dat niet geholpen katten via de achterdeur naar buiten gaan, zich vermenigvuldigen en bedreiging vormen door predatie op kwetsbare diersoorten.

Door goede samenwerking en verdere ontwikkeling van het project kan naast de bestaande TNRC-methode (Trap-Neuter-Return en Care) het aantal katten verder worden teruggedrongen.