Winkelwagen1
Sluiten

Dieren & Wetgeving: 2024 start met veranderingen!

01-02-2024

Afgelopen maand zijn er in Nederland op het gebied van wetgeving flink wat veranderingen doorgevoerd. Het LICG heeft de Praktische documenten aangepast. Kijk voor actuele informatie op www.licg.nl!

Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje.

 

Wetgeving rondom dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangescherpt

Wie van dieren houdt, kan zich niet voorstellen dat iemand een dier zou mishandelen of verwaarlozen. Toch gebeurt het regelmatig, soms uit kwade wil, soms uit onwetendheid.

In de Wet dieren (met daaraan gekoppeld het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren) en in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering staan meerdere artikelen die tot doel hebben om deze praktijken tegen te gaan.

Goed nieuws: Per 01-01-2024 is deze wetgeving aangescherpt! Bijvoorbeeld:

  • Voor mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling en -verwaarlozing zijn de maximumstraffen verhoogd naar een gevangenisstraf van vijf jaar of een geldboete van de vijfde categorie (artikel 350 uit het Wetboek van Strafrecht).
  • Daarnaast kan een (levenslang) verbod worden opgelegd tot het houden van (bepaalde) diersoorten (artikel 8.11a uit de Wet dieren).
  • Maatregelen waarbij iemand geen of minder dieren mag houden of bepaalde diersoorten niet meer mag houden, kunnen tegenwoordig per direct worden uitgevoerd! Bedrijven en instanties kunnen daardoor onmiddellijk worden gesloten als zij de diergezondheid en/of het dierwelzijn in gevaar brengen (artikel 8.11a uit de Wet dieren).

Meldpunt 144 ‘Red een dier’

Niet nieuw, maar wel goed om te onthouden én aan klanten te vermelden: In Nederland is er een landelijk meldpunt voor dieren in nood en dierenmishandeling / dierverwaarlozing, te bereiken via telefoonnummer 144. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Politie houden zich bezig met de controle en handhaving van de wet.

 

Strenger strafrecht in geval van gevaarlijke dieren

Staat een dier onder jouw hoede, dan ben je verplicht om ervoor te zorgen dat het dier geen schade toebrengt aan anderen. De wetgeving hierover is strenger geworden.

Zo moet het dier niet alleen worden tegengehouden als het een mens aanvalt, maar geldt dit nu ook voor het aanvallen van een ander dier. Daarnaast moet degene die een gevaarlijk dier onder zijn hoede heeft, er voldoende zorg voor dragen dat het dier onschadelijk blijft. Gebeurt bovenstaande niet, dan kan er een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie worden opgelegd (artikel 425 uit het Wetboek van Strafrecht).

Verder was het ophitsen van een dier richting een mens al verboden, maar wordt iemand nu ook gestraft in geval van ophitsing van een dier richting een ander dier. Hierop staat een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (artikel 306a uit het Wetboek van Strafrecht).

 

Omgevingswet volgt Wet Natuurbescherming op

De Omgevingswet heeft per 01-01-2024 de plaats ingenomen van de Wet Natuurbescherming. Hieraan gekoppeld zijn het Omgevingsbesluit (met het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving) en de Omgevingsregeling.

De CITES-overeenkomst en de EU-regelgeving over beschermde dier- en plantensoorten worden binnen deze Omgevingswet geregeld. Verder staat erin dat veel inheemse diersoorten in Nederland niet uit het wild gevangen mogen worden en niet zomaar gehouden mogen worden. Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een handig CITES-stappenplan.

De wetgeving over de jacht is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Ook de regels rondom het loslopen van honden zijn verplaatst naar het Besluit activiteiten leefomgeving, maar zijn inhoudelijk niet veranderd. Meer informatie hierover is te vinden in het LICG artikel Loslopen of aanlijnen.

 

Nieuwe Schorsingsverordening

De Schorsingsverordening geeft EU-lidstaten het recht om de invoer met betrekking tot bepaalde soorten en landen tijdelijk op te schorten, zelfs als de handel volgens CITES is toegestaan.

Op 02-01-2024 is de nieuwe Schorsingsverordening (Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2770) ingegaan, waarbij enkele soorten van de vorige lijst zijn geschrapt en andere soorten er juist aan zijn toegevoegd.

Kijk op de website van RVO voor meer informatie over deze verordening en overige CITES-regelgeving.